soria2

Folder & Vise

Adios Holanda en Kronenzorg gaan samen verder onder de naam SORIA.
Het beste van twee werelden; Adios Holanda, gespecialiseerd in buitenlandse zorg en Kronenzorg, gespecialiseerd in Satellietzorg in Nederland.

KNOKKEN VOOR JE ZELF EN NIET TEGEN DE WERELD – NIEMAND WORDT MOEILIJK OPVOEDBAAR GEBOREN – MIJN STOERHEID IS MIJN ONZEKERHEID

chica-deprimidaSORIA – Voor extreme gedrags- en gezagsproblemen .
De laatste stap.
SORIA Spanje is voor jongvolwassenen met of zonder LVB, maar altijd met extreme gedrags- en gezagsproblemen.
SORIA is een keten van samenhangende en samenwerkende woon-, leer- en werkvoorzieningen voor jongvolwassenen (vanaf 15 jaar) die in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen door hun grensoverschrijdend gedrag.
SORIA zorgt voor opvang en begeleiding en streeft er naar dat de jongvolwassene na het verblijf op eigen benen kan staan.
Spaanse oplossing voor universeel probleem.
SORIA werkt al tientallen jaren met moeilijk opvoedbare kinderen. Hulp bieden aan deze kwetsbare groep jongeren is
de insteek van SORIA.
Een uniek project om jongvolwassenen die in Nederland vastlopen rust, ruimte en structuur te bieden. Ver weg van de vaak negatieve, vijandige leefomgeving en invloedssfeer.
De module duurt 3 tot 6 maanden, met een mogelijkheid van een verlenging.
De, op psychofysieke training gebaseerde, behandelmethode is onorthodox en bijzonder effectief.
chico-deprimido
Behandeling in Spanje is voor kinderen die vele hulpdiensten en behandelmethodes zonder succes hebben doorlopen, de enige weg om zichzelf te hervinden.
Het einddoel van SORIA is om uiteindelijk weerbare, zelfredzame, sociaal én emotioneel sterke jongvolwassenen een unieke nieuwe kans te geven om hun leven in Nederland goed op de rails te krijgen.

Waarvoor kun je bij SORIA terecht?

 1. Gedrags- en gezagsproblemen.
 2. Agressiehuishouding
 3. Drugs en ander verslavingen.
 4. Individuele begeleiding bij het zoeken naar en het uitbouwen van een eigen levenswijze en volwaardig burgerschap.
 5. Ontdekken: “Wie ben ik, wat wil ik, en wat kan ik?”

 

Wat zetten we in?
Ons gezinssysteem, dieren waaronder paarden, ons arbeidstoeleidingcentrum, land- en tuinbouw, boksen/budosport en sporten.
De satelliet zorg van SORIA.
De begeleiding is gericht op de toekomstwens van de betrokken jongvolwassene.
Er sprake geweest van een behandelperiode bij SORIA Spanje, voorafgaand aan een opname in SORIA.
De resocialisatie is gericht op terugkeer in de maatschappij. Wanneer die stap naar een eigen plek genomen wordt, verandert de hulpvraag van de jongvolwassene. Het is van het grootste belang om in de nieuwe situatie een goede start te maken, zodat de stijgende ontwikkelingslijn zich blijft voortzetten. De jongvolwassene kan met zijn persoonlijk begeleider plannen ter ondersteuning voor deze nieuwe situatie gaan uitzetten. Uiteraard bepaalt hij/zij zelf of hij/zij van dat aanbod gebruik wenst te maken.
De nieuwe hulpvraag  heeft dan betrekking op ondersteuning en nazorg. Deze nazorg wordt ambulant geboden, op de plaats waar men gaat wonen.
De satellietlocatie van SORIA.
Dit kan als men zich gaat vestigen (meestal tijdelijk) in de gemeente Enschede  of omgeving.
Wanneer de keuze valt op een andere gemeente, dan zal er vanwege de bereikbaarheid naar alternatieven gezocht worden voor ambulante nazorg.
Voordat de verhuizing plaats vindt, ligt het nieuwe individuele zorgplan klaar. Dit plan is opgesteld door de jongvolwassene en de hoofdbehandelaar. Het beschrijft onder meer de doelen, werkpunten en bezoekmomenten waarin de begeleiding de aandacht op gaat vestigen.
Ook tijdens een ambulante behandeling heeft de jongvolwassene de zelfde orthopedagoog als in het SORIA  Spanje traject.
De frequentie en samenstelling van de behandeling wordt afgestemd met de hoofdbehandelaar.

Wij ondersteunen jongvolwassenen bij:

 1. Financiën.
 2. Contact leggen met instanties.
 3. Aanbrengen van goede dagstructuur.
 4. Vinden van werk/dagbesteding/school.
 5. Structuur aanbrengen in de huishoudelijke taken.
 6. Psychosociale ondersteuning.
 7. Omgaan met gedrags- of gezagsproblemen.

In de ambulante begeleiding probeert de jongvolwassene zijn/haar contactmomenten te beperken tot de afgesproken bezoekcontacten.
Dat neemt niet weg dat hij/zij ook nog steeds een beroep kan doen op de 24-uurs  back-up van SORIA.

Download nu de digitale folder op onze website.

Video

10 VRAGEN VOOR U als voogd of begeleider

beschrijving

10 VRAGEN VOOR JOU

10 VRAGEN VOOR JOU

Kosten

Intake

Contact

soria@soriabv.com

http://www.soriazorg.com/

Locatie 0625343348
Team manager 0034637043708

 

Naam (gevraagd)

e-mail (gevraagd)

Uitgifte

Bericht